7Colours Project

Verf, het Gezicht van de Kunst

Een Kunstwerk bestaat bij gratie van het Materiaal en het Vakmanschap van de Kunstenaar

Motivatie

Monica’s motivatie om dit project op te zetten, ligt in haar overtuiging dat de wortels van het vak van beeldend kunstenaar weer zichtbaar moeten zijn. Door de keuzes in de moderne kunstwereld en het kunstonderwijs is de materiële kant van het kunstenaarsvak uit beeld geraakt. Daarnaast opereren kunstenaars, kunsthistorici en restauratoren in gescheiden werelden ondanks dat ze zich praktisch en/of theoretisch met dezelfde materie bezig houden. Dit project wil een brug slaan tussen de verschillende beroepsgroepen en het in kunst geintresseerde publiek door het materiaal van de beeldend kunstenaar in historisch perspectief te plaatsen.

Het 7Colours Project is het uitgebreide vervolg op Monica’s uitverkochte 2005-publicatie “Verf, 500.000 jaar Verf en Schilderkunst’. Dit boek is uitgegroeid tot een standaardwerk voor een ieder die zich met de beeldende kunsten bezighoudt.

Thema

Het overkoepelende thema van dit project is de internationale en interculturele ontwikkeling van Kleur en Verf in de Kunsten. Het gebruik, de betekenis en het overleven van pigmenten als kleur vanaf de vroege prehistorie tot vandaag de dag.

Doel

De publicaties, lezingen, workshops en master-classes geven een gedetailleerd inzicht van de ontwikkeling van het kunstenaarsambacht en de materialen in de historie van de (be-)schilderkunst. Monica Rotgans laat je met deze insteek kunst zien en begrijpen door de ogen van de kunstenaar en ambachtsmens.

Een kunstwerk bestaat bij gratie van het materiaal waarover de maker kon beschikken. Verf en kleur, het belangrijkste gereedschap van de schilder, zijn de basis van alle schilder- en decoratieve kunsten, en een intergraal onderdeel van de beeldhouwkunst en de architectuur. Ze werden met zorg gekozen en met kunde en kennis, van zowel de technische als symbolische aspecten, verwerkt. Het kennen en begrijpen van deze materiële kant van een kunstwerk is een absolute voorwaarde om de keuzes van de kunstenaar en het effect op het uiteindelijke resultaat te begrijpen. Hoe kleuren al of niet de eeuwen overleefden en hoe we door kennis het originele palet dat een kunstenaar gebruikte, kunnen reconstrueren.

Publicaties

September 2016 verschijnt Blauw-Groen, het eerste boek van de driedelige serie Verf, het gezicht van de Kunst

de volgende delen worden Rood-Geel & Aarde (deel 2) en Zwart-Wit (deel 3)

Publiek

Studenten, kunstenaars, restauratoren, kunsthistorici, ambachtsmensen, kunstliefhebbers en -verzamelaars, en iedereen geintresseerd in kleur en geschiedenis.

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

klik hier voor Monica’s Blog over Colour, Pigments & Art

Deze post is ook beschikbaar in: Engels